Mindfulnesstree

Utveckla din närvaro och
träna på att leda dig själv.

En Coaching process där Act och Medveten närvaro är basen för att förbättra din förmåga till ditt goda ledarskap.​​
ACT (Acceptance and commitment training) handlar om acceptans, ett förhållningssätt till tankar, känslor utan att förändra innebörden eller formen på de. 
Utgångsläget är medveten närvaro (mindfulness). Genom att samtidigt träna förmågan till närvaro i nuet, skapas förutsättningar för ACT och att kunna aktivt välja vägen till det som är viktigt och vad jag vill rikta min uppmärksamhet. 
Ett talande citat kommer från Alice i Underlandet. I sagan har Alice gått vilse och frågar katten vilken väg hon ska ta. Katten frågar: ”Vart är du på väg?” och Alice svarar: ”Jag vet inte.” Kattens kloka svar blir då: ”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.” Läs mer här

Medarbetare som är motiverade och får ta ansvar prestera bättre.

Elinor Ostrom delade 2009 med Oliver E. Williamson Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, för sin forskning kring Prosocial. Vad ledde forskningen b la fram till? Läs mer här 

Kontakta oss

Epost
info@mindfulnesstree.se
Telefon
070-520 1694