Mindfulnesstree

Acceptans av olikheter en väg till bra ledarskap
Skapadet av en kommunicerbar affärsplan och ett ledarskap där förmågan där olikheterna tas tillvara hos individerna och en helhetssyn på människan, är av stor betydelse för framgång i dagens konkurrens med snabba förändringar.

MindfulnessTree Ledarutveckling

Bygger på ett mindfullt ledarskap som tillsammans med de fem valen och mindfulness löper som en röd tråd genom hela processen.
MindfulnessTrees ledarskap är ett utvecklingsprogram, där vi arbetar med både ledare och medarbetare. Det är ingen kurs utan en process som startas och därför ofta sträcker sig över 6 månader. Vi utgår från den verklighet där ledaren och medarbetaren befinner sig idag. Våra erfarenheter visar på att arbeta med sitt ledarskap utifrån den jag är och vill vara ökar motivationen, meningsfullheten och trovärdigheten både för individen/ledaren och för verksamheten. Vi tar gärna fram ett förslag tillsammans där vi utgår från ert nuläge och omvärld.

Några exempel på val som vi arbetar med:

  • Villighet att prova ett nytt sätt att tänka
  • Nybörjarens sinnelag och motivation.
  • Icke dömande och accepterande förhållningssätt.

MindfulnessTree Affärsplan

En affärsplan ska vara lätt att förstå och med ett fokus på att den är genomförbar och möjlig att följa upp. Utifrån Agerus modellen utforska/analysera vi prestations kulturen, (Vill, vet, kan, får och bör) för att hitta förbättringsområden så att genomförandet av affärs/verksamhetsplanen förstärks och tydliggörs.  Planen ska upplevas konkret, trovärdig och kommunicerbar. 
Att förverkliga en strategi ska bidra med positiv energi och upplevas motiverande samtidigt som den förverkligas i handling.

MindfulnessTree DreamTeam

MFTree tror på att få ihop olikheterna till ett sammansvetsat team är grunden för en uthållig framgång. Vem vill inte arbeta i ett team där alla känner sig betydelsefulla och bidrar meningsfullt till verksamheten?! Alla är unika och det ligger i människans natur att få göra sitt bästa där förutsättningar och möjligheter finns. Vi arbetar med de fem valen som utgångspunkt för att skapa en god sammanhållning och förståelse för varandra så att goda resultat kan uppnås där alla känner sig delaktiga.

”Vi är alla en förebild för våra intentioner, genom handling”

Skicka förfrågan