Mindfulnesstree

Acceptans av olikheter en väg till bra ledarskap
Skapadet av en kommunicerbar affärsplan och ett ledarskap där förmågan där olikheterna tas tillvara hos individerna och en helhetssyn på människan, är av stor betydelse för framgång i dagens konkurrens med snabba förändringar.

MindfulnessTree Ledarutveckling

Bygger på det goda ledarskapet som tillsammans med ACT och medveten närvaro löper som en röd tråd genom hela processen.
Det goda  ledarskapet är ett utvecklingsprogram, där vi arbetar med både ledare och medarbetare i grupp.
Det är ingen kurs utan en process som startas och därför ofta sträcker sig över 6 månader. Vi utgår från den verklighet där ledaren och medarbetaren befinner sig idag. Våra erfarenheter visar på att arbeta med sitt ledarskap utifrån den jag är och vill vara ökar motivationen, meningsfullheten och trovärdigheten både för individen/ledaren och för verksamheten. Ledaren blir en förebild för sina medarbetare och inför sig själv.
Vi tar gärna fram ett förslag tillsammans där vi utgår från ert nuläge och omvärld.
Skicka en förfrågan, se nedan.

Teamet med förmågor till att förverkliga affärsplanen.

Vill du skapa bra resultat och samtidigt få medarbetare som är motiverade och dedikerade att göra sitt bästa tillsammans med teamet. Elinor Ostrom delade 2009 med Oliver E. Williamson Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, för sin forskning kring Prosocial. Vad ledde forskningen b la fram till:

  • Delaktighet och ansvar* Väl inne i teamet vill vi göra vårt bästa. Med rätt förutsättningar på plats, delaktighet och tillåtelse att få ta ansvar, blir och är vi som bäst.
  • Alla lika viktiga
  • Alla har lika värde och lika viktiga för att nå framgång. Ingen är mer betydelsefull än någon annan. Det bidrar till rättvis belöning och fokus ligger på det vi presterar och åstadkommer tillsammans, snarare än vem som har högst lön eller är stjärnan.
  • Tävla gärna emot andra team men inte inom teamet* Intern tävlan inom teamet bidar till splittring av team och att stjärnor favoriseras. Tävlan emot andra team bidrar till att stärka team känslan och viljan att tillsammans lyckas med att uppnå sina mål.
    Det här är bara några ingredienser i Prosocial och använda på rätt sätt kommer det att bidra till utveckling. Tro mig. Prosocial bidrar till mer mening, glädje och ekonomisk framgång för individen, teamet och företaget.

”Vi är alla en förebild för våra intentioner, genom handling”

Skicka förfrågan