Mindfulnesstree

Bli mer av den du är, nå dina mål och må bättre

Mindfulness, MediYoga, pyskosyntes och the work, innebär att vara närvarande här och nu. Det har ha positiva effekter inom flera olika områden, inklusive terapi och coaching.
Vi är utbildade terapeuter, instruktörer och coacher, vi finns tillgängliga för att du ska nå dina mål i livet. Vi tror att förändring börjar inifrån.

Coaching

Nuläge – framåtriktat samtalsstöd. Coaching är en hävstång för utveckling – enkelt uttryckt att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge. Ökar vår förmåga att identifiera vart vi är på väg och utifrån det fatta kloka beslut. Utveckling innebär att bryta gamla vanor och mönster, för att ge plats åt någonting nytt.

”Om jag gör samma sak varje dag kommer mitt liv alltid att se likadant ut”

Samtalsstöd

Samtal som inkluderar tidigare erfarenheter och mönster. Jag tror på människan som fullkomlig, att vi har svaren inom oss. För att återupprätta kontakten med den vi innerst inne är, behöver vi stanna upp och hitta kopplingen till vår egen medvetenhet. Innan vi tar ut en ny riktning behöver vi veta från vilket håll vi kommer ifrån, annars är risken stor att vi går i cirklar, dvs repeterar gamla vanor och mönster. Min uppgift är att spegla, vägleda, utmana och stödja en medmänniska till att komma i kontakt med sin inre vägvisare och utöva sin sanning i handling.

Par coaching

De närmaste relationerna är de mest känsliga och sårbara. Relationer går bland annat ut på att vi ska utvecklas som individer och som grupp. Det i sig är både komplext och utmanande. I perioder kan det vara skönt att ha någon som bevittnar de svåra samtalen. Vi utgår från det nuvarande läget. Ni får lära er att kommunicera mer effektivt, lyssna på och förstå er partner ur ett nytt perspektiv. Vi jobbar både med tillbakablickar och framåt riktade samtal, med bland annat mindfulness och ”de 5 Valen” som inspirationskällor.
För att upprätta balans i rummet är vi alltid fyra personer vid par coaching, där Niclas Kristiansson medverkar som den fjärde.

”Vi gör tillsammans det vi inte klarar ensamma”

"the work"


En tanke är bara en tanke.
Är allt du tänker sant, om inte på vilket påverkar det dig under en dag t ex? Om du inte kunde tänka den tanken, hur skulle det vara? Precis det handlar "the work" om och den förmågan tränar vi upp när vi lär oss "the work". Ett förhållningssätt till våra tankar.
Det som har hänt, har redan hänt och inga tankar i världen kan förändra den saken. 
Att acceptera saker och ting för vad de är. The Work är ett sätt att finna frid, både med dig själv och omvärlden. Vem som helst med ett öppet sinne kan använda The Work. 

Kontakta oss med en förfrågan

Förfrågan