Mindfulnesstree

Medveten närvaro, att vara närvarande i ögonblicket och

möta verkligheten som den är precis just nu.
------------------------------
ACT, om acceptans, ett förhållningssätt till tankar, känslor utan att förändra innebörden eller formen på de.

Lär dig Act och Medveten närvaro på individuell basis. 
Det goda ledarskapet

ACT (Acceptance and commitment training) handlar om acceptans, ett förhållningssätt till tankar, känslor utan att förändra innebörden eller formen på de.
Utgångsläget är medveten närvaro. Genom att samtidigt träna förmågan till närvaro i nuet, skapas förutsättningar för ACT och att kunna aktivt välja vägen till det som är viktigt och till vad jag vill rikta min uppmärksamhet. ACT hjälper till att gå från ord till handling där fokus ligger på det som är meningsfullt och viktigt.  Våra värderingar styr våra handlingar och ACT utgår från det som sker i nuet.

Upplägg 14 veckorsprogram i individuell coaching med stöd av och att lära sig Act och medvdeten närvaro.
- en väg till att hantera stress, obalanser och närvaro i vardagen.
 
Kort beskrivning av programmet:
Syftet är att klienten efter 14 veckor har lärt sig Act och verktyg för medveten närvaro för att på egen hand kunna hantera b la stress och andra obalanser som kan uppstå både på den professionella och privata arenan, med stöd av Act och mindfulness. Programmet utgår ifrån ett personligt helhetsperspektiv och utifrån klientens unika situation.
 
Om innehållet:

 • Vi träffas vid 8 tillfällen, 1.5 timmar varannan vecka fördelat över 14 veckor.
 • Vara överens om och kartlägga önskad målbild och resultat efter 14 veckor med klienten.
 • Förstå och lära sig att använda ACT och Mindfulness på daglig basis.
 • Programmet bygger på en strukturerad process där egen disciplin och träning utgör en viktig dimension och sker kontinuerligt i klientens dagliga liv.
 • Coachingens utgångsläge bygger på ett proaktivt förhållningssätt där 75% är upplevelse baserat och resterande fördjupning och grundande av övningarna genom dialog.

Arvode och innehåll:
12 500 kr i det ingår:

 • Coaching och stöd för att lära sig och förstå Act/mindfulness, 12 timmar
 •  Lära sig ACT och Mindfulness
 • Dokumentation och meditationer
 • Individuell skriftlig plan som tas fram tillsammans med klienten fördelat över 14 veckor
 • Start och tider planeras in enligt överenskommelse anmälan här och kontakt för mer info, niclas@mindfulnesstree.se eller tele 070-5201694

Ansvarig för Programmet:
Niclas Kristiansson

Nästa möjliga kurstillfällen

ACT och Medveten närvaro individuellt
Instruktör
: Niclas.
Vart: Stockholm innerstan
När: Enligt överenskommelse
*Pris: 12 500 kr 
Anmälan: Kontaktformulär nedan

Anmälan

Kort om mindfulness & ACT

Mindfulness hjälper dig att stärka relationer, minska stress och öka din närvaro, här och nu, enligt vetenskapligt baserad forskning. Det är ett särskilt sätt att rikta uppmärksamheten med avsikt i ögonblicket utan att värdera det vi upplever. Avsikten är en central vision. Vi stiger ur autopiloten och ser på världen med alla sinnen, i det här ögonblicket.
Mindfulness är ett förhållningssätt till oss själva, vår omvärld, våra styrkor och svagheter.

ACT (Acceptance and commitment training) handlar om acceptans, ett förhållningssätt till tankar, känslor utan att förändra innebörden eller formen på de.
Utgångsläget är medveten närvaro. Genom att samtidigt träna förmågan till närvaro i nuet, skapas förutsättningar för ACT och att kunna aktivt välja vägen till det som är viktigt och till vad jag vill rikta min uppmärksamhet. ACT hjälper till att gå från ord till handling där fokus ligger på det som är meningsfullt och viktigt.  Våra värderingar styr våra handlingar och utgångsläget är alltid från nuet.

Några områden som fyller en viktig funktion inom ACT

 •  Vad är viktigt i livet? Värderad riktning?
  Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast snarare än vad som förväntas av en.
 • Acceptans: Att låta tankar och känslor komma och gå utan att förneka, kämpa emot eller hålla sig fast vid dem. Träna upp förmågan att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva
 • Medveten närvaro: Medvetenhet om häret och nuet, upplevt med öppenhet, intresse och mottaglighet- mindfulness. 
 • Ändamålsenligt handlande: Sätta upp mål som stämmer överens med mina värderingar, det jag vill och att genomföra det ansvarsfullt.
 • Återhämtning: Bristen på återhämtning leder till ökad stress och frånvaro med mig själv. Frigöra tid för återhämtning.

Anmälan kan göras här, för mer information och frågor, kontakta oss här.

Ett talande citat kommer från Alice i Underlandet. I sagan har Alice gått vilse och frågar katten vilken väg hon ska ta. Katten frågar: ”Vart är du på väg?” och Alice svarar: ”Jag vet inte.” Kattens kloka svar blir då: ”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”