Mindfulnesstree

Oro bidrar till mer frustration och frånvaro och - vilken roll spelar tankarna i det?

Mina tankar uppmuntrar till känslor som leder till fysiska förnimmelser i kroppen.
Tanke- känsla-kropp, alla delar påverkar och kan sätta igång varandra. Det är sant! 
Vi kan lätt testa det genom att t ex oroa oss för något precis nu. Oro för barnen, något på jobbet eller ett viktigt möte. Prova!
Vad händer med tankarna? Vilken känsla upplever du just nu? Vad hände i kroppen?

Allt hänger ihop i ett samman länkande system.
Det är vi själva som värderar våra tankar, och omedvetet leder det till en känsla och troligtvis en förnimmelse i kroppen. Tankar som oftast inte hänt och än mindre stämmer överens med verkligheten. Dessa tankar triggar ibland igång en hel story i huvudet. 
Går det att stoppa?
Ja, genom träning och ökad medvetenhet om mina tankar och dess strategier.
Vill du och vad krävs isåfall? Motivation och Disciplin. 
Är du beredd att göra en sådan uppoffring?
Om svaret är ja på den frågan, vilka resultat kan du förvänta dig?

  • Du kommer att bli lugnare 
  • mindre stressad
  • mindre frånvarande
  • mindre impulsiv 
  • och framförallt så kommer du känna och uppleva en känsla av inre frihet. 

Vad är det du faktiskt gör?
Du väljer dina tankar och gör medvetna val på det sätt som du vill hantera dina tankar, ett förhållningssätt  och en medvetenhet till dina tankar om vad de kan göra med dig. 
Du tänker mindre på det som hänt, kommer hända, du är här och nu i ögonblicket. Du medverkar i livet som pågår just nu i stunden. Du släpper taget om tankar känslor och väljer medvetet bort dessa utan att värdera och tillåta tankarna att gå in i någon slags spiral- istället rikta du uppmärksamheten på det som är viktigt för dig.
 
Du går från oro, frustration till närvaro och frihet och möjligheten att välja vad du vill göra med och rikta din uppmärksamhet. 

/Niclas

Etiketter: tankar

Kommentera gärna: