Mindfulnesstree

En sak i taget, det viktigaste först.

När förväntan på resultatet är viktigare än själva uppgiften, då förlorar vi möjligheten till att se fler alternativ och kontakten med vår kreativa sida.
Förväntan på ett resultat på sig själv, kan skapa fantasier som att vi inte är tillräckligt bra, bättre kan vi och vad ska andra tycka om oss om vi inte lyckas. Besvikelsen över att misslyckats med att nå upp till det egna förväntade resultatet kan få ödesdigra konsekvenser för oss.
En inre kritisk röst som tar bort lusten från uppgiften och sannolikt försämrar resultatet.

Full utväxling av vår potential får vi när vi är närvarande i stunden och fokuserar på att lösa uppgiften på bästa möjliga sätt efter min förmåga.
Slutsatsen är;

  • Släppa förväntan på resultatet
  • Lägga fokuset på uppgiften i nuet
  • och att göra sitt bästa.

Det ökar lusten till det vi gör och till att åstadkomma något stort.

Etiketter: förväntan

Kommentera gärna: