Mindfulnesstree


Utveckla din närvaro och prestera bättre genom att öka medvetenheten.
 

Vill du skapa bra resultat och samtidigt få medarbetare som är motiverade och dedikerade att göra sitt bästa tillsammans med teamet.

Elinor Ostrom delade 2009 med Oliver E. Williamson Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, för sin forskning kring Prosocial. Vad ledde forskningen b la fram till? Läs mer här 

Lär dig Act och Medveten närvaro på individuell basis
- träna upp din förmåga att hantera stress, obalanser och bli mer närvarande.

ACT (Acceptance and commitment training) handlar om acceptans, ett förhållningssätt till tankar, känslor utan att förändra innebörden eller formen på de.
Utgångsläget är medveten närvaro (mindfulness). Genom att samtidigt träna förmågan till närvaro i nuet, skapas förutsättningar för ACT och att kunna aktivt välja vägen till det som är viktigt och till vad jag vill rikta min uppmärksamhet. 
Ett talande citat kommer från Alice i Underlandet. I sagan har Alice gått vilse och frågar katten vilken väg hon ska ta. Katten frågar: ”Vart är du på väg?” och Alice svarar: ”Jag vet inte.” Kattens kloka svar blir då: ”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.” Läs mer här

Kontakta oss

Epost
info@mindfulnesstree.se
Telefon
070-520 1694